Trang 1636, kết quả từ 16351 tới 16360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Đơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Đơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Nhật Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Nhật Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Sĩ Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Huy Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Đốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Huy Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Huy Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tăng Ngọc Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Ngọc Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đậu Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163116321633163416351636163716381639...74341