Trang 1637, kết quả từ 16361 tới 16370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Hồng Nhãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Nhãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trần Đởm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trần Đởm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 24/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thanh Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 21/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Đồng Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đồng Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163216331634163516361637163816391640...74341