Trang 1638, kết quả từ 16371 tới 16380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Trọng Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Trọng Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Thanh Nơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Nơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Nùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163316341635163616371638163916401641...74341