Trang 1639, kết quả từ 16381 tới 16390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Động

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Động, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hiểu Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiểu Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...163416351636163716381639164016411642...74341