Trang 1640, kết quả từ 16391 tới 16400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đàn Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàn Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Doán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Doán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Đình Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163516361637163816391640164116421643...74341