Trang 1641, kết quả từ 16401 tới 16410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đăng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Khắc Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Khắc Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Noãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Noãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trong Nầng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trong Nầng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Bá Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Công Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163616371638163916401641164216431644...74341