Trang 1643, kết quả từ 16421 tới 16430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngân Văn Nít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngân Văn Nít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Khánh Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Khánh Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Ngọc Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163816391640164116421643164416451646...74341