Trang 1644, kết quả từ 16431 tới 16440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Tiên Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiên Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Viết Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Đang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bạch Xuân Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Xuân Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1958, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...163916401641164216431644164516461647...74341