Trang 1646, kết quả từ 16451 tới 16460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Luôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Luôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hiểu Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiểu Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164116421643164416451646164716481649...74341