Trang 1645, kết quả từ 16441 tới 16450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Công Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngượt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1946, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Thanh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164016411642164316441645164616471648...74341