Trang 1648, kết quả từ 16471 tới 16480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kim Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Đâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Huy Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164316441645164616471648164916501651...74341