Trang 1647, kết quả từ 16461 tới 16470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Miệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Miệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Vân Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Vân Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Duy Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164216431644164516461647164816491650...74341