Trang 1649, kết quả từ 16481 tới 16490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Sĩ Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Triệu Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164416451646164716481649165016511652...74341