Trang 1650, kết quả từ 16491 tới 16500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Hữu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Duy Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Thản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngươn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngươn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...164516461647164816491650165116521653...74341