Trang 1651, kết quả từ 16501 tới 16510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngươn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngươn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngược, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lưu Quang Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Quang Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Bá Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bá Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đào Văn Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Như Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Chính Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chính Xô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164616471648164916501651165216531654...74341