Trang 1652, kết quả từ 16511 tới 16520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lục Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tiên Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiên Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Gia Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Công Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Công Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164716481649165016511652165316541655...74341