Trang 1653, kết quả từ 16521 tới 16530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Cao Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cao Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Xo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Mạnh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Mạnh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 7/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164816491650165116521653165416551656...74341