Trang 1654, kết quả từ 16531 tới 16540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lại Đức Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Đức Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Tô Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Tô Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Quốc ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Trọng Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...164916501651165216531654165516561657...74341