Trang 1655, kết quả từ 16541 tới 16550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Xáy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Xáy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tô Vĩnh Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Vĩnh Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 192, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngựa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Ngô Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...165016511652165316541655165616571658...74341