Trang 1656, kết quả từ 16551 tới 16560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngứa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Dương Công Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bù Văn Mánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bù Văn Mánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngỗng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Tô Văn Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165116521653165416551656165716581659...74341