Trang 1657, kết quả từ 16561 tới 16570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Công Đà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Đà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vi Văn Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Mây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Xuân Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165216531654165516561657165816591660...74341