Trang 1658, kết quả từ 16571 tới 16580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Mấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Trọng Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165316541655165616571658165916601661...74341