Trang 1659, kết quả từ 16581 tới 16590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hồng Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thế Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Duật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165416551656165716581659166016611662...74341