Trang 1660, kết quả từ 16591 tới 16600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Đình Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trường Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kim Duệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Duệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165516561657165816591660166116621663...74341