Trang 1661, kết quả từ 16601 tới 16610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Dương Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165616571658165916601661166216631664...74341