Trang 1662, kết quả từ 16611 tới 16620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Mạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đình Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 193, hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Anh Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165716581659166016611662166316641665...74341