Trang 1663, kết quả từ 16621 tới 16630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 28/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Đình Bã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Bã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Mạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165816591660166116621663166416651666...74341