Trang 1664, kết quả từ 16631 tới 16640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Biếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Biếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 6/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đình Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đậu Đức Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Đức Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Ngọc Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...165916601661166216631664166516661667...74341