Trang 168, kết quả từ 1671 tới 1680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Quang Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Hùng Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hùng Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Kiều Trường Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Trường Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Tòng Công Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Công Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...163164165166167168169170171...74341