Trang 1682, kết quả từ 16811 tới 16820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đăng Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đăng Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167716781679168016811682168316841685...74341