Trang 1683, kết quả từ 16821 tới 16830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Bình Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bình Thỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phan Văn Đẵn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đẵn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...167816791680168116821683168416851686...74341