Trang 1684, kết quả từ 16831 tới 16840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 28/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167916801681168216831684168516861687...74341