Trang 1686, kết quả từ 16851 tới 16860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Sạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Sạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 8/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Me

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Me, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thái Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 17/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168116821683168416851686168716881689...74341