Trang 1687, kết quả từ 16861 tới 16870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đăng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Cặn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cặn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Duy Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168216831684168516861687168816891690...74341