Trang 1689, kết quả từ 16881 tới 16890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Duy Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hà Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...168416851686168716881689169016911692...74341