Trang 1688, kết quả từ 16871 tới 16880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Minh Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Kim Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng chí: Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Minh Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...168316841685168616871688168916901691...74341