Trang 1690, kết quả từ 16891 tới 16900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Vũ Huy Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Phương Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Phương Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Xá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168516861687168816891690169116921693...74341