Trang 1692, kết quả từ 16911 tới 16920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Dược, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Thị Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168716881689169016911692169316941695...74341