Trang 1691, kết quả từ 16901 tới 16910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Công Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Trầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168616871688168916901691169216931694...74341