Trang 1694, kết quả từ 16931 tới 16940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Tấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Có, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Chí Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chí Kiềm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Võ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...168916901691169216931694169516961697...74341