Trang 1695, kết quả từ 16941 tới 16950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phùng Nguyên Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Nguyên Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thị Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Võ Thanh Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169016911692169316941695169616971698...74341