Trang 1697, kết quả từ 16961 tới 16970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Quốc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 29/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phương Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 24/2/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 29/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 3/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169216931694169516961697169816991700...74341