Trang 1696, kết quả từ 16951 tới 16960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 26/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Trung Địa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Địa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Đăng Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đăng Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tăng Văn Ngoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Ngoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Da

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Da, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Bá Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bá Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169116921693169416951696169716981699...74341