Trang 1698, kết quả từ 16971 tới 16980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đăng Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Mén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Lãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Lãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Quang Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Quang Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Cút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Dĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Dĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nghê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm éo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm éo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 13/8/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169316941695169616971698169917001701...74341