Trang 1699, kết quả từ 16981 tới 16990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoạn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoạn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 17/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lâm Công Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Công Thiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 8/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thành Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sõ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169416951696169716981699170017011702...74341