Trang 1700, kết quả từ 16991 tới 17000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Sắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sắn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Quốc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...169516961697169816991700170117021703...74341