Trang 1701, kết quả từ 17001 tới 17010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Xuân Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169616971698169917001701170217031704...74341