Trang 1702, kết quả từ 17011 tới 17020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Điển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Mén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Mòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mòi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169716981699170017011702170317041705...74341