Trang 20, kết quả từ 191 tới 200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 31/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Giáp Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 19/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 22/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Ninh Bá Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Bá Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 20/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 6/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 19/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...151617181920212223...74341