Trang 19, kết quả từ 181 tới 190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 21/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Mai Xuân Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Hứa Viết Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Viết Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 9/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Mai Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trịnh Đình La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 16/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Định Ngọc Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Định Ngọc Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 8/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Cao Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đậu Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...141516171819202122...74341